Inżynier Systemów Energetycznych (Polska)

Projekty infrastrukturalne w całej Polsce

Inżynieria

Londyn / Daleko od Polski z możliwością częstych podróży do iz Londynu.

Konkurencyjne wynagrodzenie

L48-2023-04-ESEP-01

Heading
Inżynier Systemów Energetycznych (Polska)

Streszczenie

Firma Lower 48 Energy BESS (L48 BESS) Limited poszukuje Inżyniera Energii, który będzie kierował ekspansją naszej działalności w zakresie rozwoju energii odnawialnej na rynek polski. Wybrany kandydat będzie odgrywał kluczową rolę w wiodącej inżynierii, zarządzaniu projektami i tworzeniu lokalizacji dla projektów BESS w Polsce. Stanowisko to będzie również obejmowało wsparcie kadry zarządzającej w bieżącym funkcjonowaniu firmy oraz przeprowadzanie due diligence operacyjnych projektów OZE. Rola będzie oparta na Londynie lub Warszawie, w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem polskiego pochodzenia energii i będzie wymagać częstych podróży między Londynem a Polską.

O firmie Lower 48 BESS Limited (systemy magazynowania energii w akumulatorach)

L48 BESS to wizjonerski nowy gracz energetyczny, który jest zaangażowany w rewolucję w brytyjskiej infrastrukturze odnawialnej poprzez rozwój akumulatorów do magazynowania energii (BESS). Naszą misją jest przyczynienie się do zasadniczej renowacji infrastruktury odnawialnej w Wielkiej Brytanii i wspieranie przejścia na czystą energię.

Posiadamy wysoko wykwalifikowany zespół profesjonalistów z prawdziwymi ambicjami i wsparciem finansowym, których pasją jest rozwijanie solidnego, godnego zaufania i zintegrowanego międzynarodowego portfela BESS oraz połączeń sieciowych w celu przyspieszenia zdecentralizowanego tworzenia i wykorzystywania odnawialnej energii elektrycznej. Naszą wizją jest rozwój i posiadanie portfela akumulatorów o mocy 250 MW w Wielkiej Brytanii w ciągu najbliższych 2-3 lat, z dalszą rozbudową w ciągu następnych 5-7 lat, zapewniając pojemność akumulatorów o pojemności 1 GW.

Podstawowe obowiązki:

 • Kierowanie działalnością inżynierską, zarządzaniem projektami i tworzeniem lokalizacji na polskim rynku projektów BESS.
 • Pomoc w tworzeniu portfela rurociągów projektów w Polsce, ocena potencjalnych nowych projektów poprzez studia wykonalności i oceny lokalizacji.
 • Współpracuj z operatorem przesyłu i dystrybucji, aby określić możliwości podłączenia dla miejsc wytwarzania BESS/energii odnawialnej.
 • Zarządzaj procesem planowania, w tym ocenami środowiskowymi, pozwoleniami i zatwierdzeniami.
 • Przeprowadzać badania due diligence operacyjnych i gotowych do uruchomienia projektów energii odnawialnej.
 • Buduj i utrzymuj relacje z kluczowymi interesariuszami, takimi jak zakłady użyteczności publicznej, organy regulacyjne i społeczności lokalne.

Wymagania:

 • Licencjat z inżynierii (budownictwa, mechaniki, chemii, elektryki).
 • Ponad 3-letnie doświadczenie na stanowisku inżyniera, najlepiej w sektorze energii odnawialnej.
 • Silne zrozumienie technologii energii odnawialnej i zasad inżynierii.
 • Doświadczenie w zarządzaniu projektami z pomyślną historią dostarczania projektów na czas iw ramach budżetu.
 • Umiejętność efektywnej pracy indywidualnej lub jako część zespołu.
 • Doskonałe pisemne i werbalne umiejętności komunikacyjne.
 • Biegła znajomość języka polskiego i angielskiego.

Kwalifikacje bonusowe:

 • Biegła znajomość języka programowania, takiego jak Python i/lub SQL.
 • Doświadczenie w modelowaniu systemu elektroenergetycznego przy użyciu PowerFactory, PSSE, ETAP lub odpowiednika.
 • Znajomość lokalnych operatorów sieci przesyłowych i dystrybucyjnych w Polsce.
 • Istniejąca sieć EPC (Engineering, Procurement, Construction) w Polsce.
 • Doświadczenie w kierowaniu zespołami młodszych inżynierów.
 • Doświadczenie w projektowaniu PVSyst.

W L48 BESS oferujemy dynamiczne środowisko pracy z możliwościami rozwoju zawodowego. Jako nasz inżynier ds. energii będziesz miał szansę wywrzeć znaczący wpływ na nasze projekty infrastrukturalne i społeczności, którym służymy. Jeśli jesteś gotowy podjąć nowe wyzwanie i przewodzić zespołowi utalentowanych profesjonalistów, zapraszamy do aplikowania już dziś!

Summary

About Lower 48 BESS Limited (Battery Energy Storage Systems)

L48 BESS is a visionary new energy player that is committed to revolutionizing the UK's renewable infrastructure through the development of Battery Energy Storage Assets (BESS). Our mission is to contribute to the essential renovation of the UK's renewable infrastructure and support the transition to clean energy.

We have a highly skilled team of professionals with real ambition and financial backing, who are passionate about developing a robust, trusted and integrated international BESS portfolio and grid connections to accelerate the decentralised creation and use of renewable electricity. Our vision is to develop and own a portfolio of 250MW of Battery Storage in the UK in the next 2-3 years, with a further expansion in the next 5-7 years delivering a Battery Storage capacity of 1GW.

Responsibilities:

Qualifications & Experience

Apply for this role